دنگلر.و وابلر فروشگاهی

دنگلر و وابلر

توضیحات دنگلر.و وابلر فروشگاهی

دنگلر و وابلر

دنگلر آویزیست از جنس مقوا ،کارتن لمینتی ،طلق یا کارتن پلاست که معمولا به شکل محصول جهت اتصال از سقف واحد تجاری و وابلر جهت اتصال بر دیوار و درب جهت معرفی محصول خاص مورد استفاده قرار می گیرد . در واقع دنگلر و وابلر وسیله اطلاع رسانی در فروشگاه ها می باشد. I ) وابلر (آویز دیواری ): وابلر وسیله اطلاع رسانی در فروشگاه ها می باشد که به قفسه ،دیوار ،درب یا قفسه فروشگاه وصل می شود و در اثر جریان هوا یا عبور افراد تکان می خورد و توجه خریداران را جلب می کند و جنس آن معمولا از مقوای گلاسه ،ایندربورد می باشد. II )دنگلر (آویز سقفی) دنگلر آویزیست بر روی مقوا ،کارتن لمینتی،کارتن پلاست یا طلق چاپ و تولید می شود و انواع آن عبارتند از: A)دنگلر یک وجهی :دنگلر یک وجهی جهت آویز از سقف به صورت یک سازه دو بعدی چاپ و تولید می گردد